PERSONALIZACJA

Usługa pełnej personalizacji w Drukarni Zaproszeń dotyczy:

- imion i nazwisk Pary Młodej,
- miejsca i daty ślubu oraz przyjęcia weselnego,
- numerów telefonów przy potwierdzeniu przybycia,

- IMION I NAZWISK GOŚCI WESELNYCH

Oczywiście możemy również pozostawić wykropkowane miejsce na własnoręczne wpisanie nazwisk gości, jeżeli tak sobie Państwo życzycie.

PEŁNA PERSONALIZACJA ZAPROSZEŃ WYKONYWANA JEST W NASZEJ DRUKARNI W CENIE ZAPROSZENIA - CAŁKOWICIE GRATIS!

* z wyjątkiem zaproszeń ze złoceniem i srebrzeniem.

- KILKA PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK - Przygotowanie listy gości:

1. Jak przesłać?

Listę neleży przesłać w pliku Word (lub jako inny, edytowalny plik tekstowy), z zachowaniem zasady jeden wiersz (na liście) na jedno zaproszenie/winietkę.

2. Czy odmieniać nazwiska?

- jeśli tekst zaproszenia wymaga odmiany, np. „Serdecznie zapraszamy Sz.P. Lucynę i Tomasza Kowalskich...” - prosimy o przesłanie listy gości z odmienionymi nazwiskami;

- jeśli tekst zaproszenia wymaga formy mianownikowej, np. „Mamy nadzieję, iż Sz.P. Lucyna i Tomasz Kowalscy zaszczycą swą obecnością uroczystość zawarcia związaku małżeńskiego przez...” - przesyłamy listę gości nieodmienioną;

- do winietek - przesyłamy listę gości nieodmienioną.

3. Czy można zamówić część zaproszeń z personalizacją, a część wykropkowanych?

Zamówienie kilku "zaproszeń awaryjnych" z wykropkowanym miejscem na wpisanie gościa jest zazwyczaj dobrym pomysłem - najczęściej okazują się przydatne.

4. Forma listy

- lista nie powinna być pisana drukowanymi literami - prosimy NIE pisać "ANNĘ I WOJCIECHA KOWALSKICH", a "Annę i Wojciecha Kowalskich"

- lista nie powinna być numerowana

- prosimy nie umieszczać listy w tabelce

- nie wstawiamy przecinków, średników ani innych znaków na końcu wiersza

- nie używamy skrótów (np. os. tow.) - lista jest wstawiana automatycznie, na zaproszeniu będzie więc dokładnie taki tekst, jaki Państwo prześlecie w liście

- radzimy sprawdzić listę pod kątem ewentualnych literówek - Drukarnia Zaproszeń nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanych listach.

5. Najczęstsze wątpliwości...

- imiona dzieci - jeśli je znamy, ładnie jest umieścić je w treści, np. "Lucynę i Piotra Maciejskich z Kasią i Jolą"; jeśli nie pamiętamy imion dzieci, można użyć po prostu formy "z dziećmi";

- zapraszanie osób rozwiedzionych lub owdowiałych - zazwyczaj zapraszamy z osobą towarzyszącą, nawet jeśli wiemy, że zapraszany gość przyjdzie sam - jest to forma grzecznościowa. Jeśli zapraszana osoba ma dzieci, używa się zazwyczaj formy "Agatę Nowicką z osobą towarzyszącą oraz Natalką";

- jeśli chcecie Państwo użyć akcentu humorystycznego w swoich zaproszeniach - np. tych kierowanych do znajomych - można w liście używać wszelkich przydomków, np. "... zapraszamy Pchełkę z osobą towarzyszącą" czy "Ulubionego Kuzyna Adasia z Piękną Koleżanką"; formę taką można zachować również na winietkach;)